Święto myśliwych

22 maja 2016 roku w Sanktuarium MB Pocieszycielki Strapionych w Miedznie została odprawiona Msza św. za myśliwych kół Lowieckich: Lot-Haz, Piastun i Pobudka. Obrawę dźwiękową zapewniał zespół sygnalistów Pasja.

Po Mszy św. odbył się piknik myśliwki, w ramach którego można było uczestniczyć w:

 • wystawie trofeów myśliwskich,
 • pokazie ptaków drapieżnych,
 • wystawie prac o tematyce przyrodniczej, wykonanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miedznie,
 • koncercie zespołu sygnalistów Pasja,
 • degustacji wędlin z dziczyzny i grochówki

 

 

3 maja

3 maja 2016 roku w Sanktuarium MB Miedzeńskiej, Pocieszycielki Strapionych, odprawiona została Msza św.  w intencji Ojczyzny.

Po Mszy św. przy dawnym Zajeździe odbył się koncert pieśni patriotycznej, który przygotowali harcerze i młodzież naszej parafii.

 


 

 

Wystawa

W dniach 13-19 marca 2016 w dawnym Zajeździe prezentowano:

 • ozdoby wielkanocne wykonane przez mieszkańców Miedzny i podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Miedznie,
 • dawny sprzęt gospodarstwa domowego,
 • dawne polskie banknoty

 

 

Zebranie Grupy Członkowskiej

W dniu 28 sierpnia 2015 r w dawnym zabytkowym Zajeździe w Miedznie,odbyło się Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Miedzna,zorganizowany przez Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podl., oddział w Miedznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór prezydium
 3. Przyjecie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Informacja Zarządu w sprawie zmiany ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w aspekcie nowych modeli zrzeszania się banków spółdzielczych,ze szczególnym uwzględnieniem systemu ochrony i celu jego funkcjonowania.
 6. Omówienie propozycji dotyczącej przystąpienia Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim do spółdzielni,która będzie jednostką zarządzającą system ochrony instytucjonalnej,utworzonej przez Bank BPS S.A. oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze na podstawie umowy systemu ochrony  instytucjonalnej oraz przepisów prawa oraz zapoznanie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim w tym zakresie.
 7. Dyskusja
 8. Wnioski na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli PBS w Sokołowie Podlaskim
 9. Zamkniecie obrad

 

 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 23 lipca 2015 roku w Zajeździe - Domu Pielgrzyma w Miedznie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie następującym parom:

 1. Janina i Roman Chudzik, zam. Poszewka,
 2. Marianna i Mieczysław Dybowscy, zam. Żeleźniki,
 3. Wiesława i Henryk Gmiter, zam. Miedzna,
 4. Halina i Eugeniusz Matusik, zam. Międzyleś,
 5. Halina i Józef Pankiewicz, zam. Wrzoski,
 6. Anna i Konstanty Pietrak, zam. Rostki,
 7. Halina i Henryk Ratyńscy, zam. Żeleźniki,
 8. Hanna i Roman Skórka, zam. Zuzułka,
 9. Anastazja i Adam Wrzosek, zam. Miedzna,
 10. Janina i Mieczysław Wrzosek, zam. Miedzna,
 11. Halina i Stanisław Wyszomierscy, zam. Żeleźniki.

Wójt Gminy Miedzna Janusz Rutkowski wręczył jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dokumenty oraz kwiaty. Były życzenia, tort i tradycyjna lampka szampana. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele miejscowych władz.


 

 

Sesja Rady Gminy

W dniu 29 czerwca 2015 roku odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Miedzna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie o funkcjonowaniu wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Miedznie.
 6. Informacja z działalności Kół Łowieckich.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2014 rok:
  a) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy,
  b) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ostrołęce o wykonaniu budżetu,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
  e) informacja o stanie mienia komunalnego,
  f) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  g) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ostrołęce o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GBP w Miedznie za 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2015-2022,
  b) zmian w budżecie gminy Miedzna na 2015 rok,
  c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  d) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  e) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedzna,
  f) powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i do Sądu Rejonowego w Węgrowie.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Część II.

 1. Wykład z okazji 25-lecia samorządu lokalnego.
 2. Obiad.

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi i goście zaproszeni na sesję.


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606