Informacja

Niniejszym informujemy, że w dniu 12 czerwca 2015 r. w miejscowym Domu Pielgrzyma  odbyło się tegoroczne Zebranie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"  w Miedznie, w którym udział wzięły 24 osoby.

 

Z poważaniem                       
            Prezes Zarządu                      
          Dariusz Boratyński                  

 

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606