Wystawa "Wielki Trakt Litewski"

W dniach 1 - 15 czerwca 2014 r. w Zajeździe w Miedznie prezentowano wystawę pt.: "Wielki Trakt Litewski". W trakcie trwania wystawy odbywały się prezentacje multimedialne przedstawiające tradycje kulinarne regionów położonych na szlaku z Warszawy do Wilna.

 

trakt1m trakt2m trakt3m

 

 

 

Zebranie PBS

W dniu 15.05.2014 r. w Zajeździe w Miedznie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, oddział w Miedznie.


 

 

 

Sesja Rady Gminy

W dniu 29 kwietnia 2014 roku w Sali zajazdu (Dom Pielgrzyma) w Miedznie odbyła się XXVII zwyczajna Sesja Rady Gminy w Miedznie w trakcie której podjęto uchwały w sprawie:

a) zmian w wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2014-2018,

b) zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok,

c) uchwalenia ? Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miedzna na lata 2014-2018?,

d) uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych działających na terenie Gminy Miedzna,

e) udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi i goście zaproszeni na sesję.


 

 

 

Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii

W dniu 28 kwietnia 2014 roku w Zajeździe w Miedznie odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział w Siedlcach.

Uczestniczki olimpiady rozwiązywały specjalnie przygotowany test, zawierający pytania z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.


 

 

 

Podlaskie świątynie pounickie

W dniach 9 - 15 marca w zajeździe w Miedznie odbyła się wystawa pt. " Podlaskie świątynie pounickie'' związana z 140 rocznicą prześladowań unitów na Podlasiu i męczeństwa w Drelowie i Pratulinie.

Wystawa, połączona była z pokazem filmu dokumentalnego, który przedstawiał:

  • rozłam w Kościele, który nastąpił w XI w i schizmę w wyniku której powstał Kościół prawosławny na wschodzie,
  • próby zjednoczenia Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego na terenach Rzeczpospolitej,
  • zawarcie unii w 1596 w cerkwi św. Mikołaja w Brześciu,
  • trwanie tej unii do czasów rozbioru,
  • zwalczanie unii przez carycę Katarzynę, w okresie gdy nasze ziemie znalazły się w zaborze rosyjskim,
  • zmusznie unitów do przejścia na prawosławie.

 

unici1m unici2m unici3m
zdjęcie zdjęcie

 

 

 

Ferie zimowe w Zajeździe

W czasie ferii zimowych w Zajeździe funkcjonowała świetlica socjoterapeutyczna, która organizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlica otwarta była w godzinach 11.30 -13.30.

 

Program zajęć w pierwszym tygodniu ferii:

Poniedziałek, 17 lutego - Turniej warcabowy

Wtorek, 18 lutego - Bajka ,,Królowa Śniegu" i zajecia plastyczno - ruchowe wokół tej tematyki

Środa, 19 lutego - Warsztaty artystyczno - plastyczne ,,Maski i stroje karnawałowe"

Czwartek, 20 lutego - Warsztaty szydełkowania i wykonywania torebek ozdobnych

Piatek, 21 lutego  - Gry i zabawy ruchowe z chustką Klanzy

 

Program zajęć w drugim tygodniu ferii:

Poniedziałek, 24 lutego - Gry stolikowe, zabawy ruchowe ze śpiewem, kalambury

Wtorek, 25 lutego 2014 - Bal karnawałowy w strojach karnawałowych

  • od godz. 12.00 bal dla dzieci - zorganizowany przez KSM parafii
  • od godz. 18.00 bal dla młodzieży

Czwartek, 27 lutego - Konkurs piosenek o tematyce zimowej, oraz kurs robienia kwiatów z bibuły

Piatek, 28 lutego - Zajęcia plastyczne - wykonywanie ozdób metodą decupage.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 10

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606