Sesja Rady Gminy

W dniu 26 lutego 2014 roku w Sali zajazdu (Dom Pielgrzyma) w Miedznie odbyła się XXVI zwyczajna Sesja Rady Gminy w Miedznie w trakcie której podjęto uchwały w sprawie:

a) zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzna na lata 2014 - 2018,

b) zmian w budżecie gminy Miedzna na 2014 rok,

c) uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miedzna na lata 2014 - 2018",

d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzna w 2014 roku,

e) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,

f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania,

g) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Dożywianie w Gminie Miedzna" na lata 2014 - 2020,

h) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gimnazjum w Miedznie,

i) przystąpienia do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem",

j) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedzna na lata 2014 - 2020,

k) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Miedzna na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

W obradach sesji udział wzięło 14 radnych, sołtysi z terenu gminy oraz zaproszeni goście.


 

 

 

Rocznica Powstania Styczniowego

W dniach 09-14.02.2014r w 150 rocznicę Powstania Styczniowego, w Zajeździe w Miedznie, miała miejsce wystawa pod tytułem "Powstanie Styczniowe na Podlasiu. Działalność ks. gen. Stanisława Brzóski". W ramach wystawy prezentowano pokaz multimedialny: "Bracia, nie zasypujmy sprawy".

Zarówno wystawa jak i prezentacja przybliżyły mieszkańcom gminy sytuację na Podlasiu pod zaborem rosyjskim.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie

 

 

 

Bal integracyjny

Dnia 29 stycznia 2014r w Zajeździe w Miedznie odbył się BAL INTEGRACYJNY uczestników terapii Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku.

Spotkanie podzielone było na 3 części :

  • wspólne śpiewanie kolęd
  • wspólne zabawy i zawody
  • poczęstunek przygotowany przez uczestników ŚDS.

 

 

 

Spotkanie teatralne

Dnia 28 stycznia 2014r w Zajeździe w Miedznie, uczestnicy terapii Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) zorganizowali spotkanie teatralne z firmą ART - METANOAIA z Krakowa. Wystawiono sztukę "Mówię NIE wszystkiemu co złe". Zaproszono grupy z Gminnego Przedszkola z Miedzny.


 

 

 

Spotkanie integracyjne

Dnia 26 stycznia 2014r w Zajeżdzie uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy zorganizowali spotkanie integracyjne dla rodziców, opiekunów i mieszkańców Miedzny. Temat spotkania: "Postrzeganie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym"


 

 

 

"Hej kolęda, kolęda ..."

Dnia 13 stycznia 2014r w Zajeżdzie w Miedznie uczestnicy terapii Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) zorganizowali spotkanie wokalno-instrumentalne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Miedzny pt.: "Hej kolęda, kolęda ..."


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 10

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606