ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606